Chụp thông hơi - Air Ventcap Model V11

 

Chụp thông hơi - Air Ventcap Model V11

Hình ảnh minh họa: Chụp thông hơi - Air Ventcap V11

 

 

 

Chụp thông hơi - Air Ventcap Model V11

Bản vẽ kỹ thuật: Chụp thông hơi - Air Ventcap V11

 

 

 

Chụp thông hơi - Air Ventcap Model V11

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Chụp thông hơi - Air Ventcap V11

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Chụp thông hơi - Air Ventcap V11

 

[Quay lại]