Phễu thoát sàn - Floor drain - Model F04SF

Materials: SUS304/ SUS201

Vật liệu: Inox 304/ Inox 201

    

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Inox F04SF)

  

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Inox F04SF)

 

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Inox F04SF)

 

 

(Hình ảnh thực tế: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Inox F04SF)

Download Catalog Sản phẩm Phễu thu sàn Inox F04SF

[Quay lại]