Phễu thu nước mái Inox- Roof Drain - Model R33

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

  

(Hình ảnh 3D: Phễu thoát nước mái inox R33)

  

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thoát nước mái Inox R33)

(Thông số kích thước: Phễu thoát nước mái Inox R33)

 

Download Catalogue Phễu thoát nước mái Inox R33

 

 

 

[Quay lại]