Phễu thu nước mái - Model R21L

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, mặt Inox 304

 Pheu thu mai gang inoxPheu thu mai kem cau chan racGa thoai mai

(Hình ảnh 3D: Phễu thu nước mái R21L)

     

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước mái R21L)

 

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước mái R21L)

 

(Hình ảnh thực tế: Phễu thu nước mái R21L)

 

Download Catalogue Sản phẩm Phễu thu nước mái R21L

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]