Phễu thu nước mái - Roof Drain - Model R32

 

Phễu thu nước mái R32

Hình ảnh: Phễu thu nước mái R32

 

 

 

 

Phễu thu nước mái

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước mái R32

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật Phễu thu nước mái, Phễu thoát mái R32

Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước mái R32

 

 

 

  XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu nước mái R32

 

[Quay lại]