Phễu thu nước trồng cây chống úng - Model PD 12

Phễu thu nước tầng hầm, sân vườn PD 12

Hình ảnh: Phễu thu nước sân vườn PD12

 

 

 

 

Bản vẽ kỹ thuật Phễu thu nước sân vườn PD12

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước sân vườn PD12

 

 

 

Thông số kỹ thuật Phễu thu nước sân vườn PD12

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước sân vườn PD12

 

 

   XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu nước sân vườn PD12

 

[Quay lại]