Phễu thu nước trồng cây sân vườn- Model R21L

 

Pheu thu mai gang inox 

(Hình ảnh 3D: Phễu thu nước trồng cây, sân vườn R21L)

 

(Hình ảnh thực tế: Phễu thu nước trồng cây, sân vườn R21L)

 

[Quay lại]