Phễu thu nước vách - Scupper Drain - Model S11SS

  

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, mặt Inox 304

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước vách S11SS)

 

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước vách S11SS)

 

 

Download Catalog Phễu thu nước vách S11SS

[Quay lại]