Phễu thu sàn - Floor drain - Model F02SF

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

  

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn inox thoát nước nhanh_ Model F02SF)

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Ga thoát sàn inox thoát nước nhanh_Model F02SF)

(Thông số kỹ thuật: Ga thoát sàn inox thoát nước nhanh_Model F02SF)

Download Catalogue sản phẩm Phễu thoát sàn Model F02SF

 

[Quay lại]