Phễu thu sàn - Floor drain - Model F71

Materials: SUS304. Finish/colour: Polish/Satin

  

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Inox F71)

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Inox F71)

 

Download Catalogue Sản phẩm Phễu thu nước sàn Inox F71

 

       

(Hình ảnh: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Inox F71)

 

[Quay lại]