Phễu thu sàn lát gạch - Tile Floor Drain - F52S

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

  

(Hình ảnh 3D: Phễu thoát nước sàn Lát gạch F52S)

  

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thoát nước sàn Lát gạch F52S)

(Thông số kỹ thuật: Phễu thoát nước sàn Lát gạch F52S)

 

Download Catalog Phễu thu nước sàn Lát gạch F52S

 

 

[Quay lại]