Thoát sàn ngăn mùi sâu - Model F11S

Material: Stainless Steel 304. Finish/Colour: Polish/ Satin

Capacity: 30L/Min

Floor Drain - Pheu thu san Inox

 (Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn Inox F11S)

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn  inox F11S)

 

 Download Catalog Phễu thu sàn F11S

 

 

 

(Hình ảnh thực tế: Phễu thu sàn inox F11S)

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

  

 

 

 

[Quay lại]