Máng thu nước Inox-Shower Drain- Model SG01G

 

MÁNG THU NƯỚC

SHOWER DRAIN

 Materials: SUS304/SUS201

Vật liệu: Inox 304/Inox 201

 

(Hình ảnh 3D: Máng thu nước Inox Tùy chọn kích cỡ SG01G)

(Bản vẽ kỹ thuật: Máng thu nước Inox Tùy chọn kích cỡ SG01G)

(Thông số kỹ thuật: Máng thu nước Inox Tùy chọn kích cỡ SG01G)

 

Download Catalog Máng thu nước Inox Tùy chọn Kích cỡ SG01G

[Quay lại]