Thông tắc sàn

Thông tắc sàn (Hay còn gọi là Floor Clean Out, COA, COB, thông tắc inox, bịt xả thông tắc, nút bịt thông tắc, thông nghẹt sàn, bịt thông tắc inox... ) thương hiệu PTS do công ty Thủy Sanh sản xuất bao gồm các loại sau

1.Thông tắc sàn Inox , thông tắc sàn inox + nhựa, thông tắc sàn gang đúc + inox, thông tắc đồng đúc

2.Thông tắc không có vành chống thấm (COA).Thông tắc sàn có vành chống thấm (COB)

3.Các kiểu kết nối thông tắc sàn vào đường ống thoát nước

Kết nối trơn: Chuôi thông tắc sàn lắp vào trong/ngoài ống thoát nước            

Kết nối ren trong: Chuôi thông tắc có ren trong, lắp vào đầu nối ren ngoài của ống thoát 

Kết nối ren ngoài: Chuôi thông tắc có ren ngoài, lắp vào đầu nối ren trong của ống thoát

XEM CHI TIẾT CÁC SẢN PHẨM THÔNG TẮC SÀN