Thông tắc sàn lát gạch - Tile Clean Out - Model T51C

 

Materials: SUS304 /Vật liệu: Inox 304 

Load: 250 kN /Chịu tải: 25 tấn

 

       

 

(Hình ảnh 3D: Thông tắc sàn lát gạch T51C)

 

 

(Thông số kỹ thuật: Thông tắc sàn lát gạch T51C)

 

Download Catalog Thông tắc sàn T51C Inox 

 

  

(Hình ảnh thực tế lắp đặt: Thông tắc sàn lát gạch T51C)

[Quay lại]