Máng thu nước Inox-Shower Drain- Model SG11T

   

 Materials: SUS304/SUS201

Vật liệu: Inox 304/Inox 201

 

(Hình ảnh 3D: Máng thu nước Inox Tùy chọn kích cỡ SG11T)

(Bản vẽ kỹ thuật: Máng thu nước Inox Tùy chọn kích cỡ SG11T)

(Thông số kỹ thuật: Máng thu nước Inox Tùy chọn kích cỡ SG11T)

 

Download Catalog Máng thu nước Inox Tùy chọn Kích cỡ SG11T

[Quay lại]