Máng thu nước Inox Tùy chọn Kích cỡ- Shower Drain- Model SG11B

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

   

     

(Hình ảnh 3D: Máng thu nước Inox Tùy chọn kích cỡ SG11B)

(Bản vẽ kỹ thuật: Máng thu nước Inox Tùy chọn kích cỡ SG11B)

(Thông số kỹ thuật: Máng thu nước Inox Tùy chọn kích cỡ SG11B)

Download Catalog Máng thu nước Inox Tùy chọn Kích cỡ SG11B

[Quay lại]