Máng thu nước Tùy chọn Kích cỡ- Shower Drain- Model SG12B

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

 

  

(Hình ảnh 3D: Máng thu nước Inox Tùy chọn Kích cỡ SG12B)

(Bản vẽ kỹ thuật: Máng thu nước Inox Tùy chọn Kích cỡ SG12B)

(Thông số kỹ thuật: Máng thu nước Inox Tùy chọn Kich cỡ SG12B)

Download Catalog Máng thu nước Inox Tùy chọn kích cỡ Model SG12B

 

[Quay lại]