Máng thu nước công cộng- Public Floor Drain- Model KFD

     

 Materials: SUS304/SUS201

Vật liệu: Inox 304/Inox 201

 

(Hình ảnh 3D: Máng thu nước công cộng- Public Floor Drain- Model KFD)

(Bản vẽ kỹ thuật: Máng thu nước công cộng- Public Floor Drain- Model KFD)

(Thông số kỹ thuật: Máng thu nước công cộng- Public Floor Drain- Model KFD)

 

Download Catalog Máng thu nước Inox KFD 

[Quay lại]