Phễu thu nước ban công - Balcony Drain - Model B11

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, mặt Inox 304

 

(Hình ảnh minh họa: Phễu thu nước ban công, Balcony Drain B11)  

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước ban công, Balcony Drain B11 

  

Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước ban công, Balcony Drain B11 

 Download Catalog Phễu thu nước ban công B11

(Hình ảnh thực tế: Phễu thoát nước ban công, Balcony Drain B11)

 

 

[Quay lại]