Phễu thu nước ban công - Bancony Drain - Model B12

Materials: Cast Iron Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân gang, Mặt Inox 304

 

 

  

(Hình ảnh 3D: Phễu thu nước ban công thông tầng B12)

 

(Bản vẽ kích thước-Lắp đặt: Phễu thu nước ban công thông tầng B12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]