Phễu thu nước mái Siphong-Siphon Rainwater-Model RSP 01I

 

Materials: Cast Iron for Body, Cast Aluminum for Cover

Vật liệu: Thân Gang đúc, Nắp Nhôm đúc

(Hình ảnh 3D: Phễu thu nước mái Siphong- Siphon Rainwater-Model RSP 01I)

 

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước mái Siphong- Siphon Rainwater-Model RSP 01I)

 

 (Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước mái Siphong- Siphon Rainwater-Model RSP 01I)

 

 

 Download Catalogue sản phẩm Phễu thu nước mái Siphong- Siphon Rainwater-Model RSP 01I

[Quay lại]