Phễu thu nước mái Siphonic Model SRD-03D

Materials: SUS304, Aluminum, Rubber, HDPE

Vật liệu: Inox 304, Nhôm đúc ,Cao su, HDPE
siphonic srd-03d - 1siphonic srd-03d - 2
siphonic srd-03d - 3
siphonic srd-03d - 4siphonic srd-03d - 5
 
siphonic srd-03d - 6
Dimensions can be changed based on customer’s requirements

Các kích thước có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Tolerance/Dung sai kích thước: +/- 5%

[Quay lại]