Phễu thu nước mái chống thấm - Roof Drain - Model R52

  Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân gang đúc, Mặt Inox 304

    

 

(Hình ảnh 3D: Phễu thu nước mái chống thấm R52)

   

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước mái chống thấm R52)

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước mái chống thấm R52)

 

Download Catalog Phễu thu nước mái chống thấm R52

[Quay lại]