Phễu thu nước trồng cây, sân vườn - Model PD12C

Materials: SUS304, PVC

Vật liệu: Inox 304, nhựa PVC

 

 

Hình ảnh 3D: Ga thu nước sân vườn- Model PD12C

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước sân vườn, trồng cây - Model PD12C

Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước trồng cây chống úng - Model PD12C

 

Download Catalogue sản phẩm Phễu thu nước trồng cây Model PD12C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]