Phễu thu nước vách - Scupper Drain - Model S11SV

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân gang đúc, Mặt Inox 304

   

(Hình ảnh 3D: Phễu thu nước vách S11SV)

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước vách S11SV)

Download Catalogue Phễu thu nước vách S11SV

 

 

(Hình ảnh: Phễu thu nước vách S11SV)

 

(Cách lắp đặt: Phễu thu nước vách S11SV với Ống thoát qua Đầu nối ren PVC)

 

[Quay lại]