Phễu thu sàn - Floor drain - Model F02PA

Materials: SUS304/SUS201, Plastic for Anti-Reflux

Vật liệu: Inox 304/ Inox 201, Bộ chống trào ngược nhựa

 

  

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn chống trào ngược - Model F02PA)

 

(Bản vẽ kĩ thuật: Phễu thu sàn inox 304 Model F02PA)

 (Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn F02PA)

 

 

             Download Catalog Phễu thu sàn F02PA 

 

     

[Quay lại]