Phễu thu sàn - Floor drain - Model F32I

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân gang, Mặt Inox 304

  

(Hình ảnh 3D: Ga thu nước sàn chống thấm F32I)

(Bản vẽ kỹ thuật: Ga thu nước sàn chống thấm F32I)

(Thông số kích thước: Ga thu nước sàn chống thấm F32I)

 

Download Catalogue sản phẩm Phễu thu nước sàn chống thấm F32I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]