Phễu thu sàn - Floor drain - Model T5A-S

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, Mặt Inox 304

            

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Gang Inox T5A-S)

      

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Gang Inox T5A-S)

 

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Gang Inox T5A-S)

 

Download catalogue sản phẩm Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Gang Inox- Model T5A-S

 

[Quay lại]