Phễu thu sàn - Floor drain - Model T5A

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân gang, Mặt Inox 304

      

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn, Phễu thoát sàn, Ga thoát sàn Gang Inox T5A)

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn, Phễu thoát sàn, Ga thoát sàn Gang Inox T5A)

 

 

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn, Phễu thoát sàn, Ga thoát sàn Gang Inox T5A)

Download Catalogue sản phẩm Phễu thu sàn, Phễu thoát sàn, ga thoát sàn Gang Inox - Model T5A

 

[Quay lại]