Phễu thu sàn - Floor drain - Model T5B-S

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, Mặt Inox 304

          

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn, ga thoát sàn chống thấm T5B-S)

       

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn chống thấm T5B-S)

 

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn chống thấm T5B-S)

 

Download Catalogue Phễu thu sàn, Ga thoát sàn chống thấm - Model T5B-S

 

 

 

[Quay lại]