Phễu thu sàn - Floor drain - Model T5B

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, Mặt Inox 304

   

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn chống thấm T5B)

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn chống thấm T5B)

 

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn chông thấm T5B)

 

(Hình ảnh thực tế: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn chống thấm T5B)

Download Catalogue Phễu thu sàn, ga thoát sàn chống thấm - Model T5B

 

 

[Quay lại]