Phễu thu sàn Lắp ống D42 - Floor drain - Model F02S42

 

 Materials: SUS304/SUS201

Vật liệu: Inox 304/Inox 201

 

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn lắp ống D42 - Model F02S42)

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn lắp ống D42 - Model F02S42)

 

 

hình ảnh phễu thu sàn lắp ống D42 - Model F02S42 mặt trước-sau

  Download Catalogue sản phẩm Phễu thu sàn lắp ống D42 - Model F02S42 

 

 

 

Hình ảnh thực tế : phễu thu sàn lắp ống D42 - Model F02S42 

[Quay lại]