Phễu thu sàn ban công - Balcony drain - Model F18SF

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

   

(Hình ảnh 3D: Ga thoát sàn ban công Inox 304 - Model F18SF)

(Bản vẽ kỹ thuật: Ga thoát sàn ban công Inox 304- Model F18SF)

(Thông số kỹ thuật: Ga thoát sàn ban công Inox 304 - Model F18SF)

 

Download Catalogue sản phẩm Phễu thu sàn ban công Model F18SF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]