Phễu thu sàn khu công cộng- sân vườn - Model F71

 Materials: SUS304.

 Finish/Colour: Polish/Satin

  

(Hình ảnh 3D: Ga thoát sàn khu công cộng, sân vườn F71)

(Bản vẽ kỹ thuật: Ga thoát sàn khu công cộng, sân vườn F71)

 

Download Catalogue Ga thoát sàn khu công cộng, sân vườn F71

 

 

(Hình ảnh thực tế: Ga thoát sàn khu công cộng, sân vườn F71)

 

 

[Quay lại]