Phễu thu sàn khu công cộng- sân vườn - Model F71S

 Materials: SUS304

 Finish/ Colour: Polish/Satin

  

(Hình ảnh 3D: Ga thoát nước sàn khu công cộng, sân vườn- F71S)

(Bản vẽ kỹ thuật: Ga thoát nước sàn khu công cộng, sân vườn- F71S)

Download Catalogue Ga thoát nước sàn khu công cộng, sân vườn Model F71S

 

 

(Hình ảnh thực tế: Phễu thu sàn, Ga thoát nước sàn khu công cộng, sân vườn F71S)

 

[Quay lại]