Phễu thu sàn lát gạch - F51AS

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

  

(Hình ảnh 3D: Phễu thoát nước sàn Lát gạch F51AS)

 

 

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thoát nước sàn Lát gạch F51AS)

(Thông số kỹ thuật: Phễu thoát nước sàn Lát gạch F51AS)

 

Download Catalog Phễu thoát nước sàn Lát gạch F51AS

 

 

 

(Hình ảnh thực tế: Thoát sàn Lát gạch F51AS)

 

 

 

[Quay lại]