Phễu thu sàn lát gạch - Floor drain - Model F86S

 Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

   

 (Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn-Floor drain-  F86S)

 

  

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn lát gạch F86S)

 (Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn lát gạch F86S)

 

 Download Catalogue sản phẩm Phễu thu nước sàn lát gạch Inox F86S

 

 

[Quay lại]