Phễu thu sàn lát gạch - Floor drain - Model FT56ST

         Material: SUS304/SUS201

        Vật liệu: Inox 304/Inox 304

        Antifoul – Ngăn mùi bằng bẫy nước

    

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn-Floor drain-FT56ST)

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn lát gạch- FT56ST)

 (Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn FT56ST)

 

 

 Download Catalogue sản phẩm Phễu thu nước sàn Inox FT56ST

[Quay lại]