Phễu thu sàn phòng sạch-GMP FLOOR DRAIN-Model FTS-GMP

 Materials: SUS304/SUS201

Vật liệu: Inox 304/Inox201

Phễu thu sàn phòng sạch_ Model FTS GMP hc bằng Phễu thu sàn phòng sạch_ Model FTS GMP hc cạnh Phễu thu sàn phòng sạch_ Model FTS GMP

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn phòng sạch_ Model FTS GMP)

 

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn phòng sạch_ Model FTS GMP Phễu thu sàn phòng sạch_ Model FTS GMP

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn phòng sạch_ Model FTS GMP)

 

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn phòng sạch FTS-GMP)

 

 

Download Catalog Sản phẩm Phễu thu sàn Phòng sạch FTS-GMP

 

[Quay lại]