Quả cầu chắn rác- Roof Drain- R41X

Materials: SUS304/SUS201

Vật liệu: Inox 304/Inox 201

    

 (Hình ảnh 3D: Quả cầu chắn rác, rọ chắn rác Inox R41X)

 

   

(Bản vẽ kỹ thuật: Quả cầu chắn rác, rọ chắn rác inox R41X)

 

 (Thông số kỹ thuật: Quả cầu chắn rác, Rọ chắn rác Inox R41X)

 

Download Catalogue Phễu thu nước mái- Quả cầu chắn rác Inox R41X

 

 

 

 

 

[Quay lại]