Chụp thông hơi - Air VentCap - Model SFL-S

Material: Stainless Steel 304/201. Finish/Colour: Polish/ Satin

Chup thong hoi Inox Chup thong hoiChup thong hoi inox cao cap, goodgreat 304

(Hình ảnh 3D: Chụp thông hơi Inox, Ventcap Inox304 SFL-S)

chup che mua inox

(Bản vẽ: Chụp thông hơi Inox, Ventcap Inox304 SFL-S)

 (Thông số kỹ thuật: Chụp thông hơi Inox, Ventcap Inox304 SFL-S)

 

 Download Catalog VENTCAP INOX 304

che mua inox 304

(Hình ảnh thực tế: Chụp thông hơi Inox, vent Cow SS304 SFL-S)

 

[Quay lại]