Chụp thông hơi - Air Ventcap Model SFX-V

  Materials: SUS304 /Vật liệu:  Inox 304

Chụp thông hơi Air Ventcap SFX-VChụp thông hơi Air Ventcap SFX-V

(Hình ảnh: Chụp thông hơi mặt vuông- Air Ventcap SFX-V)

 Bản vẽ kỹ thuật chụp thông hơi Air Ventcap SFX-V

(Bản vẽ kỹ thuật: Chụp thông hơi mặt vuông- Air Ventcap SFX-V)

 

 Thông số kỹ thuật chụp thông hơi Air Ventcap SFX-V

(Thông số kỹ thuật: Chụp thông hơi - Air Ventcap SFX-V)

Download Catalog Chụp thông hơi - Air Ventcap SFX-V

  

 

 

 

 

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

 

[Quay lại]