Vent Cap - Chụp thông hơi

Chụp thông hơi (hay còn được gọi là Vent Cap, chụp gió, chụp thông gió, vent Cowl...) được sử dụng trong các ứng dụng thông hơi, thông gió, điều khí cho phòng tắm, nhà bếp, các vị trí tường ngoài của tòa nhà. Sản phẩm chụp thông hơi gồm có các loại sau:


-  Chụp thông hơi trục đứng cho hệ thoát nước: Model V11, V21, V31.

-  Chụp thông hơi trục ngang cho hệ thống gió điều hòa: Model SFX-S, SFX-V.


XEM CHI TIẾT CÁC SẢN PHẨM CHỤP THÔNG HƠI