Thông tắc sàn

 Thông tắc sàn (Floor Clean Out) thương hiệu PTS do công ty Thủy Sanh sản xuất bao gồm các loại sau

1.  Thông tắc sàn Inox : Thông tắc O32, O32S

     Thông tắc sàn Đồng đúc : Thông tắc O32D

     Thông tắc sàn Gang đúc + Inox  : Thông tắc O31, O31S

     Thông tắc sàn nhựa + Inox  : Thông tắc O21, O21S

     Thông tắc sàn nhựa + Đồng đúc : Thông tắc O21D

2. Thông tắc không có vành chống thấm (gọi tắt là thông tắc COA): Thông tắc COA model (O31, O31S. O21, O21S, O21D)

    Thông tắc sàn có vành chống thấm (gọi tắt là thông tắc COB): Thông tắc COB model (O32, O32S, O32D)

3. Các kiểu kết nối thông tắc sàn vào đường ống thoát nước

    Kết nối trơn: Chuôi thông tắc sàn lắp vào trong ống thoát nước hoặc

                         Chuôi thông tắc sàn lắp bao ngoài ống thoát nước

    Kết nối ren trong: Chuôi thông tắc có ren trong, lắp vào đầu nối ren ngoài của ống thoát 

    Kết nối ren ngoài: Chuôi thông tắc có ren ngoài, lắp vào đầu nối ren trong của ống thoát

Ngoài các mẫu thông tắc sàn sẵn có, công ty Thủy Sanh nhận thiết kế và sản xuất các chủng loại thông tắc theo yêu cầu của khách hàng.