Phễu thu nước ban công

 Phễu thu nước ban công (hay còn gọi là thoát sàn ban công, ga thoát sàn ban công....) bao gồm các loại sau

- Thoát sàn ban công làm bằng chất liệu Inox, Gang đúc

- Thoát sàn ban công dạng mặt phẳng, thoát sàn ban công dạng mặt cầu

- Thoát sàn ban công thông tầng

- Thoát sàn ban công có ngăn mùi, Thoát sàn ban công không ngăn mùi

XEM CHI TIẾT CÁC SẢN PHẨM PHỄU THU NƯỚC BAN CÔNG