Phễu thu nước sàn

Hiện nay phễu thu nước sàn (hay còn được gọi là phễu thu sàn, phễu thoát sàn, ga thoát sàn…) là hạng mục vật tư không thể thiếu trong các dự án dân dụng và công nghiệp. Phễu thu sàn là một hạng mục nhỏ trong các dự án, nhưng nếu không được chú ý và đầu tư đầy đủ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình. Công ty Thủy Sanh đã nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm phễu thu sàn sau:

 

-  Phễu thu sàn có phần ngăn mùi sâu: Model F11, F11S, F12S, F12SA.

-  Phễu thu sàn không có ngăn mùi, có bát ngăn rác: Model F12SF, F13S, F13.

-  Phễu thu sàn có vành chống thấm và ngăn mùi sâu: Model F21, F22, F81, F81SA, F82.

-  Phễu thu sàn có vành chống thấm và ngăn rác: Model F31, F32.

-  Phễu thu sàn ngang: Model F41, S21.

-  Phễu thu sàn tầng hầm: Model F61, F13, R32.

-  Phễu thu sàn lát gạch: Model F51.

 
XEM CHI TIẾT CÁC SẢN PHẨM PHỄU THU NƯỚC SÀN