Phễu thu nước sàn

Hiện nay phễu thu nước sàn (hay còn được gọi là phễu thu sàn, phễu thoát sàn, ga thoát sàn…) là hạng mục vật tư không thể thiếu trong các dự án dân dụng và công nghiệp. Phễu thoát sàn là một hạng mục nhỏ trong các dự án, nhưng nếu không được chú ý và đầu tư đầy đủ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình. Công ty Thủy Sanh đã nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm phễu thoát sàn sau:

 

-  Phễu thoát sàn có phần ngăn mùi sâu: Model F11, F11S, F12S, F12SA.

-  Phễu thoát sàn không có ngăn mùi, có bát ngăn rác: Model F12SF, F13S, F13.

-  Phễu thoát sàn có vành chống thấm và ngăn mùi sâu: Model F21, F22, F81, F81SA, F82.

-  Phễu thoát sàn có vành chống thấm và ngăn rác: Model F31, F32.

-  Phễu thoát sàn ngang: Model F41, S21.

-  Phễu thoát sàn tầng hầm: Model F61, F13, R32.

-  Phễu thoát sàn lát gạch: Model F51.

 
XEM CHI TIẾT CÁC SẢN PHẨM PHỄU THU NƯỚC SÀN