Chụp thông hơi - Air Ventcap Model SFX-S

 

Chụp thông hơi air ventcap SFX-S

Hình ảnh minh họa: Chụp thông hơi - Air Ventcap SFX-S

 

 

 

 

Bản vẽ kỹ thuật chụp thông hơi Air Ventcap SFX-S

Bản vẽ kỹ thuật: Chụp thông hơi - Air Ventcap SFX-S

 

 

 

Thông số kỹ thuật Chụp thông hơi Air Ventcap SFX-S

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Chụp thông hơi - Air Ventcap SFX-S

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Chụp thông hơi - Air Ventcap SFX-S

 

[Quay lại]