Phễu thoát sàn dùng cho bếp - Floor drain- Model KFS-KF

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

   

(Hình ảnh 3D: Thoát sàn chắn rác Inox 304, dùng cho khu vực bếp - Model KFS-KF)

(Bản vẽ kỹ thuật: Thoát sàn Inox 304 dùng cho khu vực bếp - Model KFS-KF)

(Thông số kỹ thuật: Phễu thoát nước sàn chắn rác dùng cho khu vực Bếp - Model KFS-KF)

 

Download Catalogue Thoát sàn chắn rác dùng cho bếp - Model KFS-KF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]