Phễu thu nước mái chống thấm- Roof Drain- Model R51

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân gang đúc, Mặt Inox 304

   

(Hình ảnh 3D: Phễu thu nước mái chống thấm R51)

   

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước mái chống thấm R51)

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước mái chống thấm R51)

 

Download Catalog Phễu thu nước mái chống thấm R51

[Quay lại]